Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot veertien dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product/de producten fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U verklaring kunt u sturen naar:

V° Império
Paulus Potterstraat 27
6523 CP Nijmegen

Tel +31 63 493 60 41

info@deblikjesfabriek.nl

Verklaring

U kunt voor uw verklaring gebruikmaken van de bijgevoegde link naar het modelformulier voor herroeping, maar u bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te versturen voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Retourneren

U kunt uw bestelling binnen veertien dagen retourneren. Voorwaarde voor retourneren is, dat het pakket en de producten erin niet aangebroken mogen zijn, dus in originele staat met originele verpakking. Als u uw bestelling wilt retourneren, neem dan eerst even contact met ons op. We kunnen het dan samen met u in orde maken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in elk geval niet later dan veertien dagen nadat wij ons op de hoogte hebben gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in elk geval zullen u voor zo’n terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij het product/de producten hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u het product/de producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Termijn van veertien dagen

U dient het product/de producten onverwijld, doch in elk geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u het product/de producten terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Kosten

De directe kosten van het terugzenden van het product/de producten komen voor uw rekening.

Waardevermindering

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het product/de producten die het gevolg is van het gebruik van het product/de producten dat verder gaat dan nodig om de aard, kenmerken en werking van het product/de producten vast te stellen.

Modelformulier

Klik hier voor het modelformulier.